خدمات ما

ما از نظر اقتصادی برای شما بهترین پیشنهاد را داریم؛ به ما اعتماد کنید!

A

چیدمان بهینه

یکی از مسائل مهم در برش ورق، نحوه چیدمان قطعات در یک ورق خالی با توجه به حداقل استفاده از مواد خام و ضایعات است که منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود.الگوی بهینه شده چیدمان قطعات بر روی ورق با بهترین ترتیب برش می‌تواند به طور خودکار محاسبه شده و با ارائه بهترین ناحیه مورد نیاز از هر اندازه ورق داده شده و سریع‌ترین مسیر برش در سراسر ورق برای، صرفه‌جویی چشمگیری در زمان ایجاد کند؛ و این قطعا به نفع شماست.

محاسبه قیمت بر مبنای طول برش

قیمت‌گذاری طولی به این معنی است که بر اساس طول خطوط برش و ضامت ورق، قیمت قطعه محاسبه می‌شود. ارزش ریالی واحدهای برش برمبنای میلیمترمربع (طول برش×ضخامت) بر حسب یک عرف مشخص در بازار تعیین می‌شود. این روش قیمت‌گذاری برای سفارشات تکی و تیراژ پایین روش اقتصادی‌تری است. اگرچه تمایل اغلب مشتریان به این روش محاسبه است، ولی در کل قیمت یک‌دست و قابل اعتمادی را ارائه نمی‌دهد.

محاسبه قیمت بر مبنای زمان

قیمت‌گذاری زمانی به این معنی است که برمبنای زمان برش و بر اساس واحد دقیقه قیمت قطعه محاسبه می‌شود. قیمت واحد زمانی نیز معمولا بر حسب ارزش ساعت کاری دستگاه و هزینه‌های جاری آن تعیین می‌شود. این روش مخصوصا برای کارهای سری و ضخامت متوسط و بالا، روشی بسیار مناسب و اقتصادی خواهد بود. لازم به ذکر است که این روش محاسبه در کل قیمت یکدست و قابل اعتمادی را در ضخامت‌ها و تیراژهای مختلف ارائه می‌دهد.

ورق‌کاری

طراحی، مدل سازی، مهندسی معکوس و بهینه‌سازی