ورق کاری از صفر تا صد، برش لیزر ورق فلزی در اصفهان، خم کاری cnc، جوشکاری و مونتاژ، رنگ استاتیک، اصفهان

201]

Изготовление Изделий

Из Листового Mеталла

Мы разрабатываем и производим проекты обработки листового металла для получения готовой продукции.

Услуги